Gratis kennismakingsgesprek

Gezinstherapie

Het moderne gezinsleven – met steeds vaker twee werkende ouders en (over)volle agenda’s – maakt het soms onmogelijk om alles te doen zoals je het eigenlijk zou willen. Want hoe zorg je dat werk en privé in balans blijven? Je de regie over de opvoeding houdt en toch ontspannen omgaat met je kinderen èn partner?

Opvoeding, hoe doe je dat?

Verder zijn er diverse situaties te bedenken waarin je als opvoeders / ouders hulp van een gezinstherapeut kan gebruiken. Of je nu een co-ouder bent, een alleenstaande ouder, een traditioneel gezin vormt of een samengesteld gezin. Op een bepaald moment kan het zo zijn dat je niet meer weet hoe je met je kinderen moet omgaan en / of opvoedsituaties kunt oppakken.

SAMEN­GESTELDE GEZINNEN

Bij samengestelde gezinnen zijn de uitdagingen meestal nog wat groter dan in gezinnen met gezamenlijke kinderen. Het is fijn dat je een liefdevolle relatie bent begonnen. Dan blijkt: met alleen het vinden van jouw partner ben je er niet. Sterker nog, dan begint het pas. Het vorm en inhoud geven aan jullie nieuwe relatie met ‘niet eigen’ kinderen is een intensief proces van aftasten, luisteren, praten, geven en nemen. Maar naast het feit dat een van jullie beide – of misschien wel allebei – kinderen heeft / hebben uit een vorige relatie, spelen er vaak ook nog ex-partners op de achtergrond. Dat kan zorgen voor de nodige onrust en impact op jullie samengestelde gezin.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de bereidheid van je naasten (partner, gezin) om bij de aanpak te worden betrokken, vaak groot. Door tijdig aan de slag te gaan met de thema’s die in jouw gezin spelen, kan vaak worden voorkomen dat situaties escaleren. En daar heeft iedereen baat bij!

Wanneer biedt gezins­therapie uitkomst?

Soms ontstaan spanningen onder partners door meningsverschillen over opvoedingsthema’s. Het kan ook dat partners elkaar tijdelijk kwijt dreigen te raken in een relatie, waardoor er juist strubbelingen ontstaan met de kinderen in het gezin. Het gezin is immers een systeem waarbij veranderingen bij één of meerdere gezinsleden, ook effect hebben op het hele gezin.

Wat kan Love (of) my Life voor jou en jouw gezin betekenen?

Samen maken we een inventarisatie van de thema’s die er op dat moment spelen in jouw/jullie gezin. Vervolgens gaan we een beeld maken van de gewenste situatie. Dat doen we door te luisteren, observeren en de wensen en behoeften van de verschillende gezinsleden in kaart te brengen en na te gaan hoe het kan worden verbeterd. 

Door praktische tips en adviezen aan te reiken, maar ook door te spiegelen, te confronteren en je te leren omgaan met conflictsituaties. Doel hiervan is dat je uiteindelijk weer het gevoel krijgt in control te zijn. Het gezin een fijne plek laten zijn. Waar je tot rust komt, balans ervaart en je batterij weer oplaadt. 

Door mijn opleiding en ervaring als (gezins)therapeut en mijn ervaringsdeskundigheid in samengestelde gezinnen, kan ik jouw/jullie gezin daarbij helpen. We staan daarbij niet alleen stil bij de problemen, maar gaan zo snel mogelijk op zoek naar oplossingen waarbij gekeken wordt naar de overstijgende belangen van het gezinssysteem. Het stimuleren van het bedenken van oplossingen door de gezinsleden zelf, staat daarbij centraal.

Wat levert gezins­therapie op?

 • Jullie leren jezelf te bevrijden van knellende patronen en daardoor jezelf en de ander beter te begrijpen.
 • Jullie ervaren overstijgend inzicht in welke processen er precies spelen binnen jullie relatie en gezin, en welke (on)bewuste mentale- en emotionele patronen verantwoordelijk zijn voor jullie problemen.
 • Niet alleen wordt duidelijk wat er nodig is om het vertrouwen terug te winnen, ook komen inzichten binnen bereik die jullie in staat stellen de relatie met elkaar als partner -maar ook tussen ouders en kinderen, en kinderen onderling – verdieping en verbreding te geven.
 • Toegenomen individueel zelfvertrouwen geeft ieder gezinslid een basis om de eigen grenzen te bewaken en de grenzen van andere gezinsleden te respecteren.
 • Een nieuwe gezamenlijke taal leidt tot meer respect, vertrouwen en betere communicatie.
 • Door het verkrijgen van inzicht en overzicht wordt het mogelijk een koers te bepalen naar wat je wèl wilt bereiken met je gezin, in plaats van alleen te benoemen wat je niet meer wil.
 • Als stel kom je samen op één lijn wat betreft de opvoeding van de (stief)kinderen, je leert omgaan met conflicten en met de invloeden van ex-partners op je gezin.
 • Als ouders krijg je praktische handvatten, tips, advies en inzichten over opvoedingsthema’s en gezinssystemen.
 • Bovendien ontwikkel je opvoedingsvaardigheden en een duidelijke visie op het omgaan met stiefkinderen.
 • Jullie krijgen de regie (terug) over de opvoeding en leert je vooral te focussen op wat er juist goed gaat in plaats van wat er niet goed gaat.
 • Het uiteindelijke effect is meer rust, vertrouwen, verbinding, positieve energie en harmonie binnen je gezin.

"Ik ben zo blij dat de lucht geklaard is en dat we als familie (mijn man en ik, plus onze vier volwassen kinderen en kleinkinderen) weer fijn en gezellig bij elkaar kunnen komen. Eindelijk kon gezegd worden wat diep weggestopt was en kunnen, we met liefde en respect voor ieders eigenheid, verder. Bedankt Siety dat deze gesprekken bij ons thuis, in onze vertrouwde omgeving, konden plaatsvinden, dat heeft zeker bijgedragen aan het goede resultaat. Hadden we dit maar jaren eerder gedaan!"

Janneke 68 jaar

"Het was tot voor kort onmogelijk om open en eerlijk te zijn over wat de vechtscheiding van onze ouders en het krijgen van een nieuwe ’bonus/stiefvader’ met ons gedaan heeft. Gelukkig hebben we deze stap met hulp van Siety nu wel kunnen zetten. Vanaf nu kunnen we iets gezelligs met onze moeder afspreken zonder de zware lading van onuitgesproken verwijt en teleurstelling. Zin in!"

Zussen: Marjan 30 jaar & Wietske 27 jaar

"Doordat Tino ernstig ziek is geworden veranderde ons gezinsleven. Relationeel, financieel, werk, het contact met vrienden en familie, alles veranderde. Het leek wel of er geen vaste grond meer was! Door de gesprekken bij Siety, zowel samen als gezamenlijk met onze kinderen, kwam er weer wat rust in ons gezinssysteem. We zijn er nog niet. Dat is ook logisch gezien onze situatie en het hebben van twee pubers in huis. Maar er is al wel veel vertrouwen dat we dit proces liefdevol met elkaar gaan volbrengen! "

Tino en Liesbeth

"In eerste instantie zocht ik contact met Siety omdat ik weer aan een relatie toe was en advies wilde over hoe ik dat het beste aan kon pakken. Al heel snel kwam ik erachter dat ik mijn (v)echtscheiding nog niet had verwerkt. Ik slaagde er maar niet in om de zaken met mijn ex vrouw op een goede manier af te handelen. Daarnaast was de relatie met mijn kinderen en kleinkinderen ernstig verstoord geraakt. Ik was boos, verdrietig en wanhopig. Gelukkig wilden mijn kinderen meewerken en hebben we enkele ‘gezinsgesprekken’ gehad, met als uitkomst dat de lucht geklaard is en we weer normaal contact kunnen hebben. Het allergrootste cadeau is dat ik mijn kleinkinderen weer regelmatig zie."

Frits, 59 jaar

"In ons samengestelde gezin was het regelmatig een chaos. Het bleek heel lastig om rust en structuur te krijgen en samen op één lijn te komen. Heel veel ruzie tussen ons en de kinderen, en de kinderen onderling. Door de sessies met het hele gezin is er gelukkig heel wat verbeterd. We luisteren beter naar elkaar, accepteren dat we vaak heel verschillend zijn. Maar het belangrijkste is dat je voelt dat iedereen moeite wil doen om het gezellig te hebben. En dat kan alleen maar meer worden…"

Jelma en Freek

Love (of) my Life

Heb je een vraag of wil je een gratis kennismakingsgesprek met mij plannen? Neem dan gerust contact met mij op!

Contact

 

Siety Visser
Wateren 13
8438 SB Wateren

Telefoon: 06 50601793
E-mail: [email protected]
Website: loveofmylife.nu